Luật Tài nguyên nước (sửa đổi): Ưu tiên phục hồi các “dòng sông chết”

Luật Tài nguyên nước (sửa đổi): Ưu tiên phục hồi các “dòng sông chết”

Luật Tài nguyên nước ưu tiên hồi sinh các ‘dòng sông chết’ Luật Tài nguyên nước vừa được thông qua với nội dung ưu tiên nguồn lực để làm ‘sống lại’ các dòng sông chết như sông Nhuệ, sông Đáy, Bắc Hưng Hải… Chiều 27/11, Quốc hội thông qua dự án Luật Tài nguyên nước… Continue reading Luật Tài nguyên nước (sửa đổi): Ưu tiên phục hồi các “dòng sông chết”